Giới thiệu về trang trại thỏ

Đầu năm 2019, sau khi rời bỏ mảnh đất miền Nam trù phú để quay về quê hương Thái Bình, trang trại nuôi thỏ manh nha được lập nên để tạo công ăn việc làm cho bản thân tại quê nhà, và đồng thời là ghi chép lại nhiều điều về nghề nuôi thỏ.

Tổng hợp kiến thức nuôi thỏ

Nhiều nội dung hấp dẫn tổng hợp từ nuôi thỏ từ trại. Topics chủ đề phổ biến gồm Nuôi thỏ, Thức ăn chăn nuôi, Dược liệu, #TIL, và khác.

Sản phẩm từ thỏ

Trại thỏ Vũ Chính, cung cấp thỏ giống, thỏ con, thỏ bọ, thỏ hậu bị, thỏ sinh sản, và thỏ thịt.